Informacje prawne o stronie internetowej

Firma BJ Riviera Holidays

Camping les prairies de la Mer
83310 Port Grimaud
Var - Francja
+33(0)4 94 56 03 56

SIREN 448073213

Menadżer redakcji :
Duncan Brown

Zgodnie z ustawą o informatyce i ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, strona ta została zgłoszona do CNIL i zarejestrowana pod numerem 1668536.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych i prawo do dostępu, wprowadzania zmian i usuwania danych
Wszystkie dane osobowe zgromadzone na tej stronie są wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania formularzami rezerwacji oraz opracowywania statystyk wewnętrznych, i nie są przekazywane stronom trzecim. Zgodnie z ustawą o informatyce i ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, masz prawo do dostępu, wprowadzania zmian i usuwania wszystkich Twoich danych; w tym celu skontaktuj się z BJ Riviera Holidays: : info@bj-rivieraholidays.com

Linki do strony internetowej

BJ Riviera Holidays umożliwia utworzenie hiperłącz do wszystkich stron internetowych, z wyjątkiem stron, które zawierają treści kontrowersyjne, pornograficzne, wrogie lub naruszające godność i wrażliwość innych osób. BJ Riviera Holidays zastrzega sobie prawo do zamieszczania linków do innych stron, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich treści ani za wprowadzane na nich zmiany i aktualizacje.

Zakwaterowanie

Gandi SAS
63-65 boulevard Masséna, 75013 Paris - Francja
+33 (1) 70 37 76 61

SEO, ranking i konserwacja

En-Tête Du Net
Av. Georges Clemenceau, 83120 Sainte-Maxime
+33 (0)6 09 57 21 13

Prawa autorskie

Zdjęcia, teksty, loga i piktogramy zamieszczone na tej stronie są wyłączną własnością BJ Riviera Holidays. Wszelkie prawa do reprodukcji, w tym także pobieranych dokumentów, są zastrzeżone.

CENY-DOSTĘPNOŚĆ
w partnerstwie z

camping Prairies de la Mer
28 marzec - 13 październik 2024